Thao tác lập luận bình luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận bình luận lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN


 


I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận


1. Khái niệm


Bình luận là bàn bạc đánh giá về sự đúng sai, thật giả, lợi hại của các hiện tượng đời sống như ý kiến, chủ kiến, việc làm.


2. Mục đích của bình luận


Là đánh giá ( xác định phải trái, đúng sai, hay dở) và bàn bạc (trao đổi ý kiến)


3. Yêu cầu của bình luận


-       Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận.


-       Lập luận để khẳng định nhận xét, đánh giá của mình là đúng đắn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ đáng giá nhất của mọi sự giáo dục là khiến bản thân bạn làm điều mình làm khi đến lúc cần làm, dù bạn có thích hay không.
The most valuable of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it has to be done, whether you like it or not.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.