Duck hunt

Chương III – Mol và tính toán hoá học – Tiết 1 : Mol – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65


1.

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:


a) 1,5 mol nguyên tử Al;


b) 0,5 mol phân tử H2;


c) 0,25 mol phân tử NaCl;


d) 0,05 mol phân tử H2O


Hướng dẫn giải


a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al


hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên.
There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên