XtGem Forum catalog

Chương 4. Động năng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 136 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  136  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 3: Câu nào sai trong các câu sau?


Động năng của vật không đổi khi vật


A. Chuyển động thẳng đều.


B. Chuyển động với gia tốc không đổi.


C. Chuyển động với gia tốc.


D. Chuyển động cong đều.

Câu 4:  Động năng của một vật nặng tăng khi


A. Gia tốc của vật a > 0., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật buồn khi già đi, nhưng thật tốt khi trở nên chín chắn.
It is sad to grow old but nice to ripen.
Brigitte Bardot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên