Teya Salat

Writing Unit 2 Lớp 10 Trang 27

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 2 School Tanlks Writing trang 27 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ viết một mẫu đơn về sơ yếu lý lịch, bạn có thể dựa vào mẫu dưới đây để viết bản sơ yếu lý lịch của mình nhé.

UNIT 2: SCHOOL TALKS

WRITING (VIẾT)

 

Filling in a form (Điền vào mẫu đơn).

Task 1: Theo cặp, em hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. I have to fill in a form. When I apply for a job or a scholarship, or when 1 want to open an account in a bank, deposit money or when I receive a national or international money order ....

2. When 1 fill in a form, 1 have to provide my name, address, date of birth, occupation, nationally, language, marital status ....

 

Task 2: Các mẫu đơn không thường hỏi câu hỏi mà chỉ yêu cầu thông tin.

Hãy ghép một dòng ở cột A với một câu hỏi ở cột B., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.
A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên