XtGem Forum catalog

Speaking Unit 9 Lớp 10 Trang 97

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Speaking trang 97 SGK. Dưới đây là những hành động cần làm để bảo vệ đại dương. Theo cặp, em hãy sắp xếp những hành động đó theo thứ tự tầm quan trọng rồi nói xem việc gì nên làm và không nên làm.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Dưới đây là những hành động cần làm để bảo vệ đại dương. Theo cặp, em hãy sắp xếp những hành động đó theo thứ tự tầm quan trọng rồi nói xem việc gì nên làm và không nên làm.

We should place rubbish and plastic bags in proper dustbins.

We should use water sparingly and shouldn't pollute it.

We should dispose of fishing lines and nets properly.

We shouldn't fish for species that are limited, threatened or endangered.

We shouldn't use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.

1-f     2-e    3-c     4-d     5-g   6-a and b, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên