Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Speaking trang 85 SGK. Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

1 -b

2-g

3-d

4 - e

5 - f

6 - c, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.
Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you've got to let it grow.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches