Old school Swatch Watches

Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Speaking trang 85 SGK. Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

1 -b

2-g

3-d

4 - e

5 - f

6 - c, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên