XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 118 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 118 - Sinh Học 10
Chương  4. Cấu trúc các loại virut – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  118 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.


Hướng dẫn giải


– Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.

– Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.

– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

– Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.


Hướng dẫn giải


Virut gồm 3 tính chất cơ bản sau:

– Virut có cấu tạo đơn giản gồm axit nuclêic bao quanh bởi vỏ prôtêin, chỉ chứa một loại axit nucleic ADN hoặc ARN.

– Có kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được chúng dưới kính hiển vi điện tử.

– Kí sinh nội bào bắt buộc., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên