XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 118 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 118 - Sinh Học 10
Chương  4. Cấu trúc các loại virut – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  118 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.


Hướng dẫn giải


– Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.

– Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.

– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

– Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.


Hướng dẫn giải


Virut gồm 3 tính chất cơ bản sau:

– Virut có cấu tạo đơn giản gồm axit nuclêic bao quanh bởi vỏ prôtêin, chỉ chứa một loại axit nucleic ADN hoặc ARN.

– Có kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được chúng dưới kính hiển vi điện tử.

– Kí sinh nội bào bắt buộc., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên