Speaking Unit 5 Lớp 10 Trang 56

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 5 Technology And You Speaking trang 56. Em hãy xem các ý kiến ở bài tập 2, sau đó xếp chúng theo trật tự từ quan trọng nhất cho đến ít quan trọng nhất và cho biết lý do.

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Theo cặp, em hãy hỏi và đáp về công dụng của các phát minh hiện đại.

A : Can / Could you tell me what a cell phone is used for?

B : Well, it is used to talk to people when you are away from home.

(Em hãy làm theo mẫu với lời gợi ý)

Task 2: Theo cặp, em hãy hoàn thành các câu sau đây, dùng các từ trong khung

1. store       2. transmit          3. process       4. send

5. hold        6. make              8. receive        7. send, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.
The wounds of love can only be healed by the one who made them.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog