XtGem Forum catalog

Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Speaking Trang 114 SGK. Tuần trước lớp của Nga đi thăm chùa Hương. Thật không may chuyến đi trở thành một thảm họa. Mọi việc đều hỏng. Hãy nối các sự việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và nói thành câu.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Tuần trước lớp của Nga đi thăm chùa Hương. Thật không may chuyến đi trở thành một thảm họa. Mọi việc đều hỏng. Hãy nối các sự việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và nói thành câu.

1- f          3 -h          5 -b           7-a

2- e         4-g           6-c             8-d

Task 2: Phần lớn các bạn trong lớp Nga đều không vui với chuyến du khảo chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những điều họ ước lẽ ra đã làm hoặc đã không làm. Hãy tiếp cuộc nói chuyện cùa họ, dùng ý ở Task 1.

1. If we hadn’t gone by coach, we wouldn’t have got carsick.

If we had gone by bike, we wouldn’t have got carsick.

1. If some of US hadn't had food poisoning, we could have enjoyed our visit., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.
The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên