Khoảng 2500 năm trước :Có văn hóa Sa Huỳnh, thuộc sơ kỳ đồ sắt.Khoảng 2500 năm trước :Có văn hóa Sa Huỳnh, thuộc sơ kỳ đồ sắt.Đồ trang sức bằng đá quý và vàng của văn hóa Sa HuỳnhLà thời kỳ tồn tại Văn hóa Sa Quỳnh thuộc thời đại Sơ kỳ đồ sắt của cư dân nông nghiệp ven biển được phát hiện trên dải đồng bằng ven biển miền Trung Trung Bộ vào đến miền Đông Nam Bộ.

Đồ trang sức bằng đá quý và vàng của văn hóa Sa Huỳnh

Là thời kỳ tồn tại Văn hóa Sa Quỳnh thuộc thời đại Sơ kỳ đồ sắt của cư dân nông nghiệp ven biển được phát hiện trên dải đồng bằng ven biển miền Trung Trung Bộ vào đến miền Đông Nam Bộ. Bấy giờ, trên địa bàn của văn hóa Sa Quỳnh có hai bộ lạc Cau và Dừa sinh sống. Đó là những bộ lạc tập hợp thành vương quốc cổ Champa vào đầu công nguyên.

nguồn:http://www.lichsuvietnam.vn

, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền của một quốc gia để hành quyết một tên bạo chúa khi cần thiết không thể bị nghi ngờ, cũng như việc treo cổ một tên cướp hay giết một con bọ chét.
The right of a nation to kill a tyrant in case of necessity can no more be doubted than to hang a robber, or kill a flea.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.