Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ tiếp theo (1)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 32 vùng Đông Nam Bộ tiếp theo (1) trang 120 SGK. Cây cao su được trồng ở Đông Nam Bộ từ đầu thế kỉ trước; người dân có kinh nghiệm trồng và lấy mủ cao su đúng kĩ thuật.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 32: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TIẾP THEO 

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

C. Tình hình phát triển kinh tế

1. Công nghiệp

- Khu vực công nghiệp - xây dựng phát triển nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng.

- Cơ cấu sản xuất cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển nhanh như: dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

- Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực: dầu mỏ, thực phẩm chế biến, hàng dệt may, giày dép, cao su,..., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.
In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s