XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN.
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. 


Tóm tắt lý thuyết: Nhóm Halogen

I.NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN


Nhóm VII A trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin


Cả 5 nguyên tố trên đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm. Chúng được gọi là halogen.


Atatin không gặp trong tự nhiên. Nó điều chế  nhãn tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Atatin được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ


II.CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG NHÓM HALOGEN


– Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2 np5) là những phi kim điển hình. Khuynh hướng mạch của chúng là kết hợp thêm 1 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo ra một anion X rất bền.


       X + 1e  → X


–          Bán kính nguyên tử tăng từ flo đến iot., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên