Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN. 

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết:

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?


A. Fe               B. Zn                     C. Cu              D.Ag


Hướng dẫn giải:


–          Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với khi clo cho cùng loại muối clorua kim loại.


Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN.  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 96 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


–          Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo cho hai loại muối clorua khác nhau là FeCl2 và FeCl3., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.
Without doubt, machinery has greatly increased the number of well
to
do idlers.
Karl Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên