Snack's 1967

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN. FLO – BROM – IOT

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 114 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 :(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?  1. HCl            B. H2SO4           C. HNO3          D. HF


Hướng dẫn giải:


Chọn D


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Đề bài :


Đổ dung dịch chứa 1g HBr  vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.
Don't let schooling interfere with your education.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên