CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN . Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN  .

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 35 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học


Các nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:


a) Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.


b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).


c) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).


2. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


a) Ô nguyên tố


Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô nguyên tố. Các ô nguyên tố được đánh số thứ tự, số thứ tự chính là số điện tích Z của nguyên tố đó. Đó cũng chính là số hạt proton trong hạt nhân và bằng số electron thuộc lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố đó.


b) Chu kì và nhóm, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuộc đời thoải mái và một cuộc đời lười biếng là hai chuyện khác nhau. Khi xuống mồ rồi sẽ tha hồ mà ngủ.
A life of leisure and a life of laziness are two things. There will be sleeping enough in the grave.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog