XtGem Forum catalog

Cấu trúc trái đất Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 7 cấu trúc trái đất Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng (bài 8 và 9 ban nâng cao). Các mảng này nhẹ và nổi trên lớp vật chất dẻo quánh của Manti trên, chúng không đứng yên mà thường xuyên dịch chuyển nhờ hoạt động cùa các dòng đối lưu vật chất dẻo quánh và có nhiệt độ cao cùa tầng Manti trên.

BÀI 7: GIẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT

THẠCH QUYỂN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

(Bài 8 và 9 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 28 SGK địa lý 10: Dựa vào hình 7.1 và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).

Trả lời


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tốt danh hơn giàu của.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên