Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (bài 11 ban nâng cao). Mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ: quá trình phong hóa tạo ra các vật liệu phá hủy cho quá trình vận chuyển thực hiện, quá trình bồi tụ là sự kết thúc của quá trình vận chuyển và là quá trình tích tụ vật liệu phá hủy.

BÀI 9: GIẢI BÀI TẬP TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC

ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

(Bài 11 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CẦU HỎI

Giải bài tập 1 trang 31 SGK địa lý 10: Ngoại lực là gì? Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời?

Trả lời

- Ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất mà chủ yếu có nguồn gốc từ năng lượng bức xạ Mặt Trời.

- Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là năng lượng bức xạ Mặt Trời vì dưới tác dụng nhiệt cùa Mặt Trời, đá trên bề mặt thạch quyển bị phá hủy và nguồn năng lượng cùa các tác nhân ngoại lực (nước chảy, gió, băng tuyết...) đều có nguồn gốc từ bức xạ Mặt Trời.

Giải bài tập 2 trang 31 SGK địa lý 10: Sự khác nhau giữa phong hỏa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.
Regrets are the natural property of grey hairs.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru