XtGem Forum catalog

Thực hành hệ quả địa lí chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 6 thực hành hệ quả địa lí chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất ban cơ bản và nâng cao.

BÀI 6: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢ ĐỊA LÍ CHUYẾN ĐỘNG

XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

(Bài dành riêng cho ban nâng cao)

 

Câu 1: Cho bảng số liệu về số giờ chiếu sáng trong ngày ở một số vĩ tuyến:


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo, và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời.
Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên