Duck hunt

Đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nơi nào không sự khuyên can, nơi ấy không sự giúp đỡ.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên