80s toys - Atari. I still have

Đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh như sao Bắc đẩu, duy nhất rõ ràng để mọi người tuân theo.
Vi chính dĩ đức, thệ như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên