Pair of Vintage Old School Fru

Bài 42: Thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Một chùm tia sáng song song qua thấu kính, chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hôi tụ tại một điểm, thấu kính đó được gọi là thấu kính hội tụ.
Bài 2:
(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu làm hư hỏng đi những tâm hồn tốt và làm tốt lên những tâm hồn hư hỏng.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên