XtGem Forum catalog

Chương III: Phương trình bậc nhất hai ẩn – Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 7

Hướng dẫn giải bài tập Phương trình bậc nhất hai ẩn – SGK toán 9 cơ bản (bài 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 7)


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 7 SGK Đại số 9 tập 2)


Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a. 5x + 4y = 8 ?                            b. 3x + 5y = -3 ?


Hướng dẫn giải:


a. Thay từng cặp số đã cho vào phương trình 5x + 4y = 8, ta được:


– 5(-2) + 4 . 1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8 nên cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.


– 5 . 0 + 4 . 2 = 8 nên cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình.


– 5 . (-1) + 4 . 0 = -5 ≠ 8 nên (-1; 0) không là nghiệm của phương trình.


– 5 . 1,5 + 4 . 3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8 nên (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình.


– 5 . 4 + 4 . (-3) = 20 -12 = 8 nên (4; -3) là nghiệm của phương trình., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
I think the first duty of society is justice.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên