Chương I: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 48,49,50,51,52 SGK lớp 9 trang 29,30

Hướng dẫn giải bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 48,49,50,51,52 trang 29,30)


Bài 48. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Chương I: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 48,49,50,51,52 SGK lớp 9 trang 29,30


Đáp số:


Chương I: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 48,49,50,51,52 SGK lớp 9 trang 29,30


Bài 49. (Hướng dẫn giải trang 29 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Khử mẫu của biểu thức lấy căn:


Chương I: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 48,49,50,51,52 SGK lớp 9 trang 29,30


(Giả thiết các biểu thức có nghĩa).


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những gã trai lười biếng thường thích gọi mình là những kẻ lãng mạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog