Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 2 : Dây thần kinh tủy – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 143
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 143


Câu 2 : Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?

Hướng dẫn giải


Để biết dược rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-3-tru-nao-tieu-nao-nao-trung-gian-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-146-14499.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên