Duck hunt

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 2 : Dây thần kinh tủy – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 143
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 143


Câu 2 : Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?

Hướng dẫn giải


Để biết dược rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-3-tru-nao-tieu-nao-nao-trung-gian-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-146-14499.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ cho từng lỗi lầm, từng hành động sai trái. Và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên