Chương I: Căn bậc 2 (Phần I) – Hướng dẫn giải bài tập 1.2.3 SGK lớp 9 trang 6

Hướng dẫn giải bài tập Căn bậc 2 – SGK toán 9 cơ bản (bài 1.2.3 trang 6)


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 6 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.


Hướng dẫn giải:


√121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.


√144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.


√169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.


√225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.


√256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.


√324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.
Immanuel Kant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane