pacman, rainbows, and roller s

Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – SGK toán 9 cơ bản (bài 24.25.26.27 trang 16)


-> Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 20,21,22,23 SGK lớp 9 trang 15


-> Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 17,18,19 SGK lớp 9 trang 14

Bài 24. (Hướng dẫn giải trang 15 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:


Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16


Hướng dẫn giải:


a.


Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16


= 2(1 – 6√2 +9.2)


= 2(19 – 6√2) ≈ 21,03., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên