pacman, rainbows, and roller s

Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.

Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.I. TÌNH HÌNH KINH TỀ NƯỚC MỸ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.* 1945-1950: giàu mạnh ,chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản :+ Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn một nưả sản lượng công nghiệp thế giới .+ Sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của Anh,Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Itali & Nhật Bản cộng lại .(1949)+ Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng toàn thế giới.+ Quân sự mạnh nhất thế giới , độc quyền về hạt nhân+ Sau CTTGII Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.+ Vẫn còn những bất công xã hội như kỳ thị chủng tộc , phân biệt giàu nghèo…Nguyên nhân kinh tế tăng trưởng nhanh sau CTTGII :-Thu nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí .-Không bị chiến tranh tàn phá-Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào-Tận dụng khoa học- kĩ thuật tiến tiến .-Tập trung sản xuất và tư bản cao.-Quân sự hóa nền kinh tế để buôn bán vũ khí* Thập niên sau 1970s:-Không còn giữ ưu thế ( Sản lượng công nghiệp chiếm 39,8% của thế giới ) do sự cạnh tranh của Nhật bản và Tây Âu .-Kinh tế Mĩ không ổn định, thường xuyên xảy ra suy thoái.-Sự phân biệt giàu nghèo , kỳ thị chủng tộc .-Không ổn định về kinh tế chính trị & xã hội ở Mĩ.-Chi phí nhiều cho quân sự như chạy đua vũ trang , thực hiện chiến tranh xâm lược .II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT.- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai.- Do có nhiều nhà khoa học lỗi lạc di cư sang Mĩ, vì ở đây có điều kiện hòa bình và đầy đủ phương tiện làm việc.- Đạt được những thành tựu kì diệu: đi đầu sáng tạo ra công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, những vật liệu tổng hợp mới; khoa học vũ trụ, thông tin liên lạc, giao thông vận tải ,cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp; sản xuất vũ khí hiện đại .- Nhờ khoa học – kỹ thuật nên kinh tế Mỹ phát triển nhanh và đời sống vật chất nhân dân được nâng cao .Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.Con người đặt chân lên mặt trăng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI , ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH.- Thể chế dân chủ ngày càng chặt chẽ, vô hiệu hóa hoạt động của công đoàn- Đảng Dân Chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền phục vụ lợi ích của tập đoàn tư bản cầm quyến .* Đối nội :-Cấm Đảng Cộng sản Mỹ hoạt động .-Chống lại phong trào đình công ,loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước-Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc .Thí dụ : “Mùa hè nóng bỏng” – da đen- 1963-1969-1975.Phong trào phản chiến –“Chiến tranh Việt Nam” 1960-1972.

* Đối ngoại : đề ra ”Chiến lược toàn cầu”, mưu đồ bá chủ thế giới :+ Mục tiêu :- Ngăn chặn , đẩy lùi , tiêu diệt các nước XHCN.- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới .- Khống chế đồng minh của Mỹ bằng viện trợ.Nhưng thất bại ở Trung Quốc ,Triều Tiên và Việt Nam+ Để thực hiện :-Viện trợ kinh tế , quân sự cho đồng minh của Mỹ .-Chạy đua vũ trang, chống Liên Xô và các nước XHCN.-Lập khối quân sự , gây chiến tranh xâm lược .-Xác lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ hoàn toàn khống chế và chi phối .* Các khối quân sự do Mỹ đứng đầu là:NATO, SEATO, CENTO, ANZUS.* Mỹ đã đạt được một số thành công , góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.
Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên