XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MỸ ( 1965-1968).Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Lược dồ miền Nam chống “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ1.Chiến lược:Chiến tranh cục bộ” 1965-1968 của Mỹ ở miền Nam .Nhằm thay cho chiến lược “ chiến tranh đặc biệt “ đã bị phá sản ở miền Nam , đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ “*Thủ đoạn của Mỹ :Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là hình thức chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam được tiến hành bằng :- Lực lượng quân Mỹ , quân đồng minh ,quân Sài gòn .Quân Mỹ giữ vai trò quan trọng.-Quân Mỹ hành quân “tìm diệt” đánh vào căn cứ quân giải phóng .-Mở 2 cuộc phản công vào mùa khô 1965-1966;1966-1967 bằng các cuộc hành quân “tìm diệt “ và “bình định”.-Mở ngay cuộc hành quân vào căn cứ của quân giải phóng Vạn Tường ( Quảng NgãiLịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Lược đồ trận vạn Tường (8-1965)2. Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ “ của Mỹ a. Chiến thắng Vạn Tường ở Quảng Ngãi (8-1965) , đã mở đầu cao trào :”Tìm Mỹ mà đánh , tìm ngụy mà diệt”.Mở đầu cho chiến thắng chiến lược”Chiếntranh cục bộ”b. Quân dân miền Nam chiến thắng ở Mùa khô thứ nhất 1965-1966:+Mỹ mở 5 cuộc hành quân “tìm diệt” vào Khu V và miền Đông Nam Bộ để đánh bại quân giải phóng .+Quân dân ta đánh địch trên mọi hướng ,tiến công chúng trên khắp mọi nơi .c. Quân dân miền Nam chiến thắng ở Mùa khô thứ hai 1966-1967 :Mỹ , quân đội Sài gòn và đồng minh: mở 3 cuộc hành quân lớn “tìm diệt” và “bình định “nhắm vào miền Đông Nam Bộ , lớn nhất là cuộc hành quân Gian Xơn Xi ti ,nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta ,+ Quân dân ta phản công đánh bại ba cuộc hành quân lớn “tìm diệt “ và “bình định” của Mỹ , lớn nhất là cuộc hành quân Gian Xơn Xi tiKết quả :sau hai mùa khô , ta loại 24 vạn tên địch , bắn rơi và phá hủy hơn 2.700 máy bay , phá hủy hơn 2.200 xe tăng và xe bọc thép, hơn 3.400 ô tô.d. Tại nông thôn và thành thị :+ Diệt bọn ác ôn, phá “ấp chiến lược “, đòi Mỹ rút về nước , đòi tự do dân chủ .+ Vùng giải phóng được mở rộng , uy tín Mặt Trận Dân Tộc Giải phóng Miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế .Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 1Bản đồ ở Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968Lịch Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 13.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 :* Hòan cảnh lịch sử :1968 so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta , ta lợi dụng mâu thuẫn trong năm bầu cử Tổng Thống Mỹ.* Mục tiêu :-Tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ ,quân đồng minh, đánh sập ngụy quân,ngụy quyền .-Buộc Mỹ phải đàm phán và rút quân về nước .Diễn biến : - Đêm 30 rạng 31-1-1968 ta tấn công vào các đô thị ở miền Nam . -Tại Sài gòn quân ta tấn công vào tòa Đại Sứ Mỹ , Dinh Độc lập, bộ Tổng tham mưu, sân bay Sài gòn của địch .Ý nghĩa :- Mặc dù có những tổn thất do thiếu sót trong chỉ đạo, nhưng có ý nghĩa to lớn-Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ , buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bai của “Chiến tranh cục bộ”.- Mỹ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc .- Mỹ chịu đến hội nghị Pa ri để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược .* Hạn chế của ta trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 là :- Chủ quan trong việc đánh giá tình hình .

- Đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế .

- Chưa chuyển hướng kịp thời khi tình thế bất lợi cho ta .* So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt “ và chiến lược “ Chiến tranh cục bộ “ của Mỹ .
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.
The heart's memory eliminates the bad and magnifies the good.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên