Teya Salat

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam ngữ văn lớp 10
Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam


Câu 1: Sơ đồ các bộ phận và sự phát triển của văn học Việt Nam


Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

Ghi chú:


- Nền văn học viết Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết


- Văn học viết đã phát triển qua ba thời kì:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì là điều tầm thường.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên