XtGem Forum catalog

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam ngữ văn lớp 10
Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam


Câu 1: Sơ đồ các bộ phận và sự phát triển của văn học Việt Nam


Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

Ghi chú:


- Nền văn học viết Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết


- Văn học viết đã phát triển qua ba thời kì:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
Michel Foucault
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên