Pair of Vintage Old School Fru

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam ngữ văn lớp 10
Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam


Câu 1: Sơ đồ các bộ phận và sự phát triển của văn học Việt Nam


Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

Ghi chú:


- Nền văn học viết Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết


- Văn học viết đã phát triển qua ba thời kì:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên