XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 9 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ C1 đến C9 – Trang 28 đến 31
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ C1 đến C9 – Trang 28 đến 31


C1. Các màng cao su bị biến dạng (h. 8.3b) chứng tỏ điều gì ?

Hướng dẫn giải


Các màng cao su bị biến dạng, chưng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình.


C2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không ?


Hướng dẫn giải


Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương


C3. Khi nhân bình sâu vào nước rồi buông tay kéo sợi dây ra. Đĩa D vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi bình quay theo các phương khác nhau (h. 8.4b). Thí nghiệm chứng tỏ điều gì ?


Chương I – Tiết 9 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ C1 đến C9 – Trang 28 đến 31


Hướng dẫn giải, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.
Life is a flower of which love is the honey.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên