80s toys - Atari. I still have

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Quá trình hình thành quần thể thích nghi – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  122  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) 


Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.


Hướng dẫn giải


Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi là cả quá trình tích luỹ các alen cùng tham gia quy định kiểu hình thích nghi.


Môi trường chỉ đóng vai trò sàng lọc những cá thế có kiểu hình thích nghi trong số các kiểu hình có sẵn trong quần thể mà không tạo ra các đặc điếm thích nghi.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy đưa ra một giả thuyết giải thích quá trình hình thành một quần thể cây có khả năng kháng lại một loài côn trùng từ một quần thể ban đầu bị sâu phá hoại.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự mình không biết mình là một điều hại lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên