XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 12 : Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 67 đến 69 – Trang 31

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên