Ring ring

Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 77 SGK)

Đề bài:


Read the dialogues.


Em hãy đọc các hội thoại cho sẵn rồi làm các hội thoại tương tự, sử dụng bản thông tin về giờ tàu sau.


a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?


Clerk: Is that Lady of the Lake?


Mrs. Vui: That’s right.


Clerk:  I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.


Mrs. Vul:    Oh, no!, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu với những niềm vui của mình làm tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét.
As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên