Polaroid

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dáng lãnh thổ Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 23 vị trí, giới hạn, hình dáng lãnh thỗ Việt Nam trang 86 SGK. Hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của phần đất liền, với đường bờ biển kéo dài hình chữ s đã góp phần làm cho thiên nhiên nước ta đa dạng và phong phú. Lãnh thố kéo dài nhiều vĩ độ đã làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi từ Bắc vào Nam.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ

- Hệ toạ độ địa lí phần đất liền nước ta: điểm cực Bắc là 23°23B, 105°20Đ; điểm cực Nam là 8°34B, 104°40Đ; điểm cực Tây là 22°22B, 102°10 Đ, điểm cực Đông là 12°40 B, 109°24Đ.

- Diện tích đất liền nước ta là 329.247 km2.

- Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2.

- Về mặt tự nhiên: nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á, có vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á biển đảo, là nơi tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

2. Đặc điểm lãnh thổ

- Theo chiều bắc-nam, nước ta kéo dài 1.650 km (15°vĩ tuyến)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.
The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên