XtGem Forum catalog

Cơ quan phân tích thị giác

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 49 cơ quan phân tích thị giác câu 1, 2, 3 SGK. Chúng ta cùng giải quyết câu hỏi này nhé: Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi rọi và không rọi đèn pin vào mắt.

BÀI 49: GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC

 

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục l

Quan sát hình 49 - 1 và 49 - 2 để hoàn chỉnh thông tin sau về cấu tạo của mắt.

Trả lời :

Cầu mắt nằm trong hốc mắt cùa xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ...................... Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là ...................... có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp ...................... có nhiểu mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp trong ...................... trong đó có chứa bao gồm 2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que.

Trả lời:

Cầu mắt nằm trong hốc mắt cùa xương sọ, phía ngoài được bảo vê bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ các cơ quan vận động mắt. Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là màng cứng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt ; tiếp đến là lớp màng mạch có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp trong màng lưới trong đó có chứa tế bào thụ càm thị giác y bao gồm 2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo.
The society based on production is only productive, not creative.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên