XtGem Forum catalog

Mô (Sinh Học 8)

Giải bài tập sinh học lớp 8 câu 1 câu 2 bài 4 Mô trong SGk. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào.

BÀI 4: MÔ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Hãy kể tên những tế bào có hình dạng khác nhau mà em biết.

- Thử giải thích vì sao tế bào có hình dạng khác nhau.

Trả lời :

- Tế bào cơ, tế bào thần kinh...

- Do chức năng khác nhau mà tế bào phân hoá, có hình dạng và kích thước khác nhau. Sự phân hoá đó diễn ra ngay từ giai đoạn phôi. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số loại mô còn có các yếu tố không có cấu trúc tế bào. Chúng phối hợp thực hiện các chức năng chung

2. Lệnh 2 mục II, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em.
I should like to lie at your feet and die in your arms.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên