Insane

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 43 giới thiệu chung về hệ thần kinh câu 1, 2 trang 138 SGK. Bài này chúng ta sẽ biết sơ lược qua hệ thần kinh trong cơ thể chúng ta như thế nào.

BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào hình 43 - 1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Trả lời:

- Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là noron.

- Cấu tạo:

- Nơron:

+ Thân + sợi nhánh -> chất xám: trung khu thần kinh , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.
Chaos often breeds life, when order breeds habit.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên