Old school Easter eggs.

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 43 giới thiệu chung về hệ thần kinh câu 1, 2 trang 138 SGK. Bài này chúng ta sẽ biết sơ lược qua hệ thần kinh trong cơ thể chúng ta như thế nào.

BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào hình 43 - 1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Trả lời:

- Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là noron.

- Cấu tạo:

- Nơron:

+ Thân + sợi nhánh -> chất xám: trung khu thần kinh , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để mình chìm đắm vào các nguyên tắc là sẵn sàng chết
và chết cho một tình yêu bất khả thi đối lập với tình yêu.
To abandon oneself to principles is really to die
and to die for an impossible love which is the contrary of love.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên