Duck hunt

Giới thiệu chung về hệ thần kinh

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 43 giới thiệu chung về hệ thần kinh câu 1, 2 trang 138 SGK. Bài này chúng ta sẽ biết sơ lược qua hệ thần kinh trong cơ thể chúng ta như thế nào.

BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào hình 43 - 1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Trả lời:

- Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là noron.

- Cấu tạo:

- Nơron:

+ Thân + sợi nhánh -> chất xám: trung khu thần kinh , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai tràn trề hy vọng và nguyện vọng, người đó sống ở tương lai.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên