Chương VI – Tiết 2 : Độ tan của một chất trong nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 142
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 142


1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:


A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch


B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.


C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.


D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.


Bài giải:


Câu D đúng.


2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù chúng ta có lang thang tới đâu, hạnh phúc cũng được tìm thấy trong phạm vi hẹp, và ở giữa những điều trong tầm với của chúng ta.
What ever our wandering our happiness will always be found within a narrow compass, and in the middle of the objects more immediately within our reach.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog