Chương VI – Tiết 2 : Độ tan của một chất trong nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 142
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 142


1. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:


A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch


B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.


C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.


D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.


Bài giải:


Câu D đúng.


2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ phai nhạt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s