Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚISử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

I.Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1918-19291. Kinh tế :

-Thu nhiều lợi nhuận , không mất mát gì trong chiến tranh .-Phát triển trong vài năm đầu ( 1914-1919), công nghiệp tăng 5 lần , nông nghiệp không có gì thay đổi .-Giá gạo tăng , đời sống nhân khó khăn .-Động đất ở To- ky- ô (9-1923)-1927 khủng hỏang tài chánh chấm dứt nền kinh tế phục hồi ngắn ngủi .

2. Xã hội-Giá sinh hoạt đắt đỏ , đời sống khó khăn , các cuộc đấu tranh bùng nổ .-1928 “bạo động lúa gạo”.-Đảng Cộng sản Nhật ra đời 7-1922 để lãnh đạo phong trào công nhân.Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚITrận động đất ở Tô ki ô 1923

II Nhật Bản trong những năm 1929-1939

* Cuộc khủng hỏang kinh tế 1929-1933:-Giáng 1 đòn nặng vào nền kinh tế Nhật Bản (công nghiệp giảm 32%; ngoại thương giảm 80% . 3 triệu người thất nghiệp ; công nông đấu tranh quyết liệt ).

* Để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế và giải quyết khó khăn về nguyên liệu và thị trường :- Chính phủ Nhật Bản cho tăng cường chính sách quân sự hóa .- Và gây chiến tranh xâm lược , khởi đầu chiếm Trung Quốc , Châu Á và tòan thế giới .-Hình thành lò lửa chiến tranh ở Thái Bình Dương .-Thập niên 1930 thiết lập bộ máy phát xít ,sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ

* Phong trào đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật :diễn ra sôi nổi-Hạt nhân là Đảng Cộng sản , diễn ra nhiều hình thức chống lại phát xít hóa .-Lôi cuốn nhân dân, binh lính , sĩ quan .- Năm 1930 có 40 cuộc đấu tranh phản chiến .Kết quả : cuộc đấu tranh thất bại ,góp phần làm chậm lại quá trình phát xít ở Nhật .Lịch Sử 8 -Bài 19 -NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚIHình :Quân Nhật tiến vào Mãn Châu măm 1931.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào
chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched
they must be felt with the heart.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat