XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVIIBài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNCách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV – XVII Cách mang Hà Lan thế kỷ XVII/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII.Cách mạng Hà Lan.1/ Một nền sản xuất mới ra đời:+ Các công trường thủ công như xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường có thuê mướn nhân công+ Các trung tâm sản xuất và buôn bán, các ngân hàng được thành lập.+ Hai giai cấp mới xuất hiện : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .Nảy sinh mâu thuẫn mới:Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân .Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

Hình 1 : Hà Lan 1609

2 Diễn biến :Cách mạng Hà Lan

II. Cách mạng tư sản Anh :1.Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

* Vùng Đông Nam , quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển nhất :- Nhiều công trường thủ công ..phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu .- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chánh- Luân Đôn- Những phát minh mới về kỹ thuật , tổ chức lao động hợp lý nên năng xuất tăng

* Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh tư bản chủ nghĩa , họ đuổi nông dân => phong trào rào đất cướp ruộng ,họ trở thành tầng lớp xã hội mới ra đời có thế lực về kinh tế ; nông dân nghèo khổ , kéo ra thành thị làm thuê, hay di cư ra nước ngoài-Những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản + quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ phong kiến , xác lập quan hệ Tư bản chủ nghĩa

* Hãy quan sát lược đồ kinh tế Anh trước cách mạng , lược đồ cuộc nội chiến ở Anh , và giải thích tại sao vùng ủng hộ Quốc hội là vùng Đông –Nam có trung tâm là Luân Đôn?(Có kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển , Nhiều công trường thủ công ..phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu .Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chánh- Luân Đôn)Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

Hình 2 : Lược đồ kinh tế Anh trước cách mạngLịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

H 3:Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh

Tóm lại :- Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ( miền Đông Nam ) .- Xã hội xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản- Những mâu thuẫn gay gắt dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ phong kiến , xác lập quan hệ Tư bản chủ nghĩa .2.Tiến trình cách mạng :

Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVII

Lược đồ diễn biến cách mạng tư sản Anh
Niên biểu Cách mạng tư sản Anh :-1640: Vua triệu tập quốc hội , quốc hội tố cáo vua , nhân dân ủng hộ quốc hội-8-1642: nội chiến bùng nổ-1648: quân đội nhà vua thất bại , nội chiến kết thúc-30-1-1649: Sạc lơ I bị xử tử , Anh là nước Cộng hòa , CM đạt đến đỉnh cao-12-1688: phế truất vua Giêm II, Anh là nước quân chủ lập Hiến">Lịch Sử 8: Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh thế kỷ XVIIOliver CromwellTóm lại :* Giai đoạn 1 : 1642-1648:nội chiến bắt đầu .* Giai đọan 2: 1649-1688: 30-1-1649 Sạc lơ I bị xử tử , Anh là nước Cộng hòa , CM đạt đến đỉnh cao

3. Ý nghĩa :-Chế độ tư bản chủ nghĩa được xác lập.-Kinh tế tư bản phát triển .-Thoát khỏi sự thống trị của phong kiến .-Là cuộc cách mạng tư sản không triệt đểBÀI TẬP :

1.Nêu những sự kiện chứng tỏ nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa phát triển ở Tây Âu ?


2.Hai giai cấp mới hình thành trong nến sản xuất tư bản chủ nghĩa ?3 Hãy lập bảng niên biểu diễn biến , ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Hà Lan .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?
But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên