Duck hunt

Anh (chị) hãy phân tích giá trị nghệ thuật trong hai khổ thơ sau đây trong bài “Đàn ghi-ta của Lor-ca ” của Thanh Thảo: “hát nghêu ngao … ròng ròng máu chảy.”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên