pacman, rainbows, and roller s

Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918).

Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Lược đồ chiến tranh thế giới lần thứ nhất .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Lược đồ Chủ nghĩa tư bản (thế kỷ XVI đến 1914)I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH :1. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh :- Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa .- Ngược lại Anh , Pháp nhiều thuộc địa và thế giới đã phân chia xong.- Đế quốc thuộc địa: các cuộc chiến tranh đế quốc :+Mỹ – Tây Ban Nha 1898:Mỹ chiếm Cu ba và Phi líp pin .+ Anh và Bô ơ 1899-1902àAnh thôn tính 2 nước của người Bô ơ sát nhập vào Nam Phi .+Nga- Nhật 1904-1905.-Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa dẫn đến sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau là Liên minh Đức , Áo- Hung và Hiệp ước Anh-Pháp –Nga.-Hai khối này ráo riết chạy đua vũ trang , tích cực chuẩn bị chiến tranh, để chia lại thuộc địa , làm bá chủ thế giới .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hai khối :màu đỏ khối Liên Mimh,màu xanh khối Hiệp ước* Duyên cớ của chiến tranh của chiến tranh:-28-6- 1914 thái tử Áo- Hung bị phần tử khủng bố ở Xéc- bi ám sát-Nhân cớ đó , Đức , Áo -Hung gây chiến .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :Francois Ferdinand bị ám sát.II NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ .-Ngày 28-7-1914 Áo -Hung tuyên chiến với Xẹc bi.-1-8 Đức tuyên tuyên chiến Nga-3-8 tuyên chiến với Pháp .-4-8 tuyên chiến với Đức , chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng thành chiến tranh thế giới ..1 Giai đọan thứ nhất (1914-1916)- Lúc đầu Đức tập trung lực lượng ở phía Tây nhằm đánh bại Pháp, Pa ri bị uy hiếp.-Nhưng ở phía Đông quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp , từ năm 1916 cả 2 phe ở thế cầm cự .* Gọi là chiến tranh thế giới :Chiến tranh lan ra cả thế giới ,lôi cuốn 38 nước vào vòng chiến , kéo thuộc địa tham chiến ,Pháp mộ 300.000 lính thuộc địa chủ yếu ở Việt Nam .Lược đồ chiến trường Châu ÂuLịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)2/ Giai đoạn II (1917-1918)Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :Tháng 4-1917 Mỹ tham chiến về phe Hiệp ước.- Tháng 4-1917 Mỹ tham chiến về phe Hiệp ước.-7-11-1917 Cách mạng tháng Mười Nga Nga thắng lợi , Nga rút khỏi chiến tranh .-7-1918 Anh – Pháp phản công.-9-1918 Anh –Pháp- Mỹ tổng tấn công ,đồng minh của Đức đầu hàng.-9-11-1918 cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ.-11-11-1918 Đức hàng không điều kiện , Đức ,Áo -Hung thất bại hòan tòan.Tính chất :chiến tranh đế quốc , phi nghĩa , phản động , giành giật thuộc địa .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Hình :9-11-1918 cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ.

III.KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT.-Gây thảm họa cho nhân loại :10 triệu người chết ,20 triệu ngưới bị thương .- Thành phố làng mạc bị phá hủy ; chiến phí 85 tỷ đô la .- Các nước thắng trận thu lợi lớn , bản đồ thế giới được chia lại .-Cao trào Cách mạng vô sản phát triển , nhân dân thuộc địa thức tỉnh đó là Cách mạng tháng Mười Nga .Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Bản đồ Châu Âu năm 1914.Lịch Sử 8 -Bài 13- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)Bản đồ Châu Âu năm 1923.Sự thay đổi bản đố chính trị châu Âu theo hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.
If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên