Old school Easter eggs.

Chương II : Phản ứng hoá học – Tiết 1 : Sự biến đổi chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 46
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 46


1. Dấu hiệu chính nào để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí ?

Hướng dẫn giải


Dấu hiệu đó là sự xuất hiện chất mới


2. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích ?


a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khi lưu huỳnh dioxit)


b) Thuỷ tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu.


c) Trong là nung vôi, canxi, cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon dioxit thoát ra ngoài.


d) Cồn để trong lọ không khí bị bay hơi.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình... ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
He who asks of life nothing but the improvement of his own nature... is less liable than anyone else to miss and waste life.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên