Chương II : Phản ứng hoá học – Tiết 1 : Sự biến đổi chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 46
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 các bài 1, 2, 3 – Trang 46


1. Dấu hiệu chính nào để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí ?

Hướng dẫn giải


Dấu hiệu đó là sự xuất hiện chất mới


2. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích ?


a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khi lưu huỳnh dioxit)


b) Thuỷ tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu.


c) Trong là nung vôi, canxi, cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon dioxit thoát ra ngoài.


d) Cồn để trong lọ không khí bị bay hơi.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s