Snack's 1967

Chương IV : Oxi – Không khí – Tiết 1 : Tính chất của oxi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 84
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 84


1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Chương IV : Oxi – Không khí – Tiết 1 : Tính chất của oxi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 84Oxi là một đơn chất…….Oxi có thể phản ứng với nhiều…….


Hướng dẫn giải


Oxi là một đơn chất phi kim rất họa động. Oxi có thể tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất.


2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).


Hướng dẫn giải


Ví dụ : Phản ứng với lưu huỳnh, cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt ; phản ứng với photpho hay sắt.


3. Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.


Hướng dẫn giải, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.
There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên