Chương III – Mol và tính toán hoá học – Tiết 1 : Mol – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 4 – Trang 65


1.

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:


a) 1,5 mol nguyên tử Al;


b) 0,5 mol phân tử H2;


c) 0,25 mol phân tử NaCl;


d) 0,05 mol phân tử H2O


Hướng dẫn giải


a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Al


hay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.
Just because Fate doesn't deal you the right cards, it doesn't mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru