XtGem Forum catalog

Chương II – Tiết 5 : Bài luyện tập 3 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 60, 61
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 60, 61


1.

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3.


Chương II – Tiết 5 : Bài luyện tập 3 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 60, 61


N2 + 3H2 => NH3 (tham khảo sơ đồ bài 1, trang 61/ sgk)


Hãy cho biết


a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?


b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?


c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?


Giải bài 1:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại; trong thực tại có mặt tốt hơn mơ ước. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp cả mơ ước lẫn thực tại.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên