Disneyland 1972 Love the old s

Địa Lí

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Địa Lí

Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ trang 151 SGK. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc rất yếu và chỉ

Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 42 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ trang 147 SGK. Ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thường có nhữn

Bài 41: Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 41: Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ trang 143 SGK. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có nhiều cảnh qua

Bài 40: Đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp từ Phanxipăng tới tp Thanh Hóa

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 40 đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp từ Phanxipăng tới tp Thanh Hóa. Tuyến cắt A-B chạy theo hướ

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 39 đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam trang 137 SGK. Các sông chảy trên vùng miền núi giàu

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 38 bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam trang 135 SGK. Độ che phủ rừng nước ta dược tính bằng

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 37 đặc điểm sinh vật Việt Nam trang 131 SGK. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh ngày càng thu hẹp

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam trang 129 SGK. Các loại đất pheralit khác và đất mùn núi cao có di

Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 35 thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam. Thời gian và độ dài cua các tháng mùa mưa (có lư

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 34 các hệ thống sông lớn ở nước ta trang 123 SGK. Thất thường, Mùa lũ kéo dài 5 tháng và ca

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 33 đặc điểm sông ngòi Việt Nam trang 120 SGK. Các nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên một s

Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 32 các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta trang 116 SGK. Mùa gió Tây Nam: gió Tây Nam thịnh

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 31 đặc điểm khí hậu Việt Nam trang 113 SGK. Tính đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta
Ngẫu Nhiên