Pair of Vintage Old School Fru

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 33 đặc điểm sông ngòi Việt Nam trang 120 SGK. Các nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên một số hệ thống sông như: nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, trên sông Đà; nhà máy thuỷ điện Trị An, trên sông Đồng Nai; nhà máy thuỷ điện Yaly, trên sông Xê Xan, ...

BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Bốn đặc điếm cơ bản của sông ngòi nước ta.

- Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và xã hội.

- Giá trị tổng hợp và to lớn của sông ngòi nước ta.

- Trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và các dòng sông để phát triển kinh tế lâu bền.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 120 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 33.1 SGK hãy kể tên các hat vực sông lớn ở nước ta., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để nói dễ hiểu, những gì ta có thể nói, hãy nói chân thành. Và để nói chân thành, hãy nói như bạn nghĩ.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên