Pair of Vintage Old School Fru

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 33 đặc điểm sông ngòi Việt Nam trang 120 SGK. Các nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên một số hệ thống sông như: nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, trên sông Đà; nhà máy thuỷ điện Trị An, trên sông Đồng Nai; nhà máy thuỷ điện Yaly, trên sông Xê Xan, ...

BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Bốn đặc điếm cơ bản của sông ngòi nước ta.

- Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và xã hội.

- Giá trị tổng hợp và to lớn của sông ngòi nước ta.

- Trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và các dòng sông để phát triển kinh tế lâu bền.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 120 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 33.1 SGK hãy kể tên các hat vực sông lớn ở nước ta., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên