Old school Swatch Watches

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 39 đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam trang 137 SGK. Các sông chảy trên vùng miền núi giàu tiềm năng về thủy điện như hệ thống sông Hồng, sông Đà, sông Đồng Nai, sông Xê Xan, ...

ĐỊA LÍ 8 BÀI 39: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 137 SGK địa lí 8: Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào? Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và đời sống?

Trả lời:

- Thiên nhiên nước ta cỏ những đặc điểm chung:

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất ven biển (tính chất bán đảo), tính chất đồi núi, thiên nhiên phân hoá đa dạng phức tạp.

Trong đó tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm là tính chất chủ yếu. Các tính chất trên là những điều kiện tự nhiên cơ bản giúp cho nước ta phát triển một nền kinh tế-xã hội toàn diện và đa dạng.

- Tính chất nhiệt đới giỏ mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống:

+ Ánh hưởng lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp, cho phép cây trồng phát triển quanh năm, tăng vụ sản xuất trong một năm (từ 2 đến 3 vụ lúa một năm)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách đơn giản cũng như ánh sáng trắng. Nó phức tạp, nhưng sự phức tạp của nó không rõ rệt.
Simple style is like white light. It is complex, but its complexity is not obvious.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên