Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có đáp án mới nhất

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có đáp án mới nhất

Tham khảo đề  đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút. Đề thi gồm 5 câu như sau:

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1( 2.0 điểm): Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở  các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

Câu 2 ( 1.0 điểm): Trình bày những nguyên nhân  các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trở thành đối tượng  xâm lược của thực dân phương Tây?

Câu 3 ( 3.0 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917?  Cuộc cách mạng này tác động đến Việt Nam ra sao ?

Câu 4( 2.0 điểm): Vì sao sau cách mạng tháng 02 năm 1917, nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại?

Câu 5 ( 2.0 điểm): Hoàn thành bảng so sánh vị trí các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ trong sản xuất công nghiệp thời điểm 1870, 1913 theo bảng sau?  ( điền trực tiếp vào bảng)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dũng khí! Ta đã có nó hàng năm trời; chẳng lẽ ta lại mất nó vào lúc những đau khổ của mình cuối cùng cũng kết thúc?
Courage! I have shown it for years; think you I shall lose it at the moment when my sufferings are to end?
Marie Antoinette
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên