Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

HocTap321 chia sẻ Đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Toán 8 2015 trường THCS Võ Thị Sáu – Hải Phòng. Đề và đáp án của thầy Lê Văn Hà gửi.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

(không tính thời gian giao đề)

Bài 1 (3, 0 điểm).

a/ Thu gọn đa thức A(x) = 5x3 + 2x4 – x2+ 3x2 – x3 – x4+ 1- 4x3

b/ Tính M(1) , M(-1) với M(x) = x4 + 2x2 + 1

c/ Chứng minh rằng đa thức M(x) = x4 + 2x2 + 1 không có nghiệm. 

Bài 2 (2, 0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến ta không cảm nhận được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra.
The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket